De ouders

Actuele informatie voor ouders vindt u via de website van OBS de Ekkel

Informatie over de medezeggenschapsraad (t/m schooljaar 2013/2014) vindt u op de volgende pagina's: